Statuten en reglementen

Hiernaast vind je de akte van oprichting en de statuten van DiastaseNetwerkNL, zoals gedeponeerd bij de notaris op 7 september 2017. Werkbare reglementen zullen in de loop van dit jaar worden opgesteld door de expertgroepen en de diverse commissies.