Behandeling

Deze pagina is bedoeld om collega's werkzaam in zorg en sport een korte introductie te geven in evidence based behandelmethodes bij diastase.

Conservatief
De werkgroep is van mening een diastase pas pathologisch is en behandeling behoeft, wanneer de cliënt klachten ervaart in functionele en/of cosmetische zin.

Klachten die klinisch veel gezien worden bij mensen met DRA zijn lage rugpijn, bekkenpijn, urine-incontinentie en prolapsklachten. Een causaal verband tussen een vergrote IRD en deze klachten is echter (nog) niet aangetoond.  (4)

Wanneer men besluit de diastase te behandelen verdient dit stepped- en blended care. De behandeling dient steeds conservatief te beginnen, waarbij direct vanaf de start samenwerking plaatsvindt tussen verschillende disciplines. Training o.l.v. een gespecialiseerde (bekken)fysiotherapeut, ondersteund door het behandelend onderzoeken met functioneel-dynamische echografie. Vanuit het oogpunt van doelmatigheid kan een ervaren personal trainer ingezet worden om de cliënt onder supervisie van de (bekken)fysiotherapeut te begeleiden bij het trainen.

Deze training moet als doel hebben de cliënt strategieën te laten (her)vinden voor optimale houding, controle, krachtenoverdracht en buikdrukregulatie. Een goede spanning op de linea alba is daarvoor van groter belang dan de breedte van de IRD. Welke interventies en oefeningen nodig zijn is per individu verschillend. Niet zelden zijn ook mobilisaties van diverse structuren nodig om tot "core-restore" te komen. En uiteraard verdient ook leefstijl in het algemeen een plaats in de behandeling. 

Voor de werking van tape of een corset is geen evidentie, maar de werkgroep is van mening dat dit veilig toegepast kan worden en ondersteunend kan werken tijdens ADL en/of training, mits toegepast/aangemeten door een deskundige. De afbeeldingen op deze pagina tonen slechts enkele voorbeelden.

Indien alle voorwaarden voor herstel aanwezig zijn, kan men uitgaan van de reguliere trainingsleer en weefselhersteltijden om een indicatie te krijgen van de tijd die nodig is om tot een optimaal -conservatief- resultaat te komen.

Operatief
Pas wanneer de fysiotherapeutische behandeling (coördinatie-/ krachttraining, mobilisaties, fascietechnieken en adviezen t.a.v. ADL/sport/leefstijl) niet afdoende blijkt, kan in samenspraak met een plastisch chirurg overwogen worden om de m. rectus abdominis te reven. Niet het feit dat er nog een vergrote IRD bestaat zou bepalend moeten zijn in de keuze wel/ niet operatief ingrijpen maar het al dan niet kunnen verkrijgen van een goede spanning op de linea alba m.b.v. training. De operatietechniek wordt bepaald door ernst van problematiek en de mate waarin eventueel nog andere correcties gedaan moeten worden, zoals bijvoorbeeld het wegnemen van een huidoverschot.