Behandeling

Deze pagina is bedoeld om collega’s werkzaam in zorg en sport een korte introductie te geven in evidence based behandelmethodes bij diastase.

Conservatief
De werkgroep is van mening een diastase pas pathologisch is en behandeling behoeft, wanneer de cliënt klachten ervaart in functionele en/of cosmetische zin.

Klachten die klinisch veel gezien worden bij mensen met DRA zijn lage rugpijn, bekkenpijn, urine-incontinentie en prolapsklachten. Een causaal verband tussen een vergrote IRD en deze klachten is echter (nog) niet aangetoond. (4)

Wanneer men besluit de diastase te behandelen verdient dit stepped- en blended care. De behandeling dient steeds conservatief te beginnen, waarbij direct vanaf de start samenwerking plaatsvindt tussen verschillende disciplines. Training o.l.v. een gespecialiseerde (bekken)fysiotherapeut, ondersteund door het behandelend onderzoeken met functioneel-dynamische echografie. Vanuit het oogpunt van doelmatigheid kan een ervaren personal trainer ingezet worden om de cliënt onder supervisie van de (bekken)fysiotherapeut te begeleiden bij het trainen. Dry and Slimming Supplement CLA Bodybuilding & Sport 12075 buy magnum test e 300 topic of the gym (fitness) – page: 89 – bodybuilding, fitness – sports – forum the clubs.

Deze training moet als doel hebben de cliënt strategieën te laten (her)vinden voor optimale houding, controle, krachtenoverdracht en buikdrukregulatie. Een goede spanning op de linea alba is daarvoor van groter belang dan de breedte van de IRD. Welke interventies en oefeningen nodig zijn is per individu verschillend. Niet zelden zijn ook mobilisaties van diverse structuren nodig om tot “core-restore” te komen. En uiteraard verdient ook leefstijl in het algemeen een plaats in de behandeling.

Voor de werking van tape of een corset is geen evidentie, maar de werkgroep is van mening dat dit veilig toegepast kan worden en ondersteunend kan werken tijdens ADL en/of training, mits toegepast/aangemeten door een deskundige. De afbeeldingen op deze pagina tonen slechts enkele voorbeelden.

Indien alle voorwaarden voor herstel aanwezig zijn, kan men uitgaan van de reguliere trainingsleer en weefselhersteltijden om een indicatie te krijgen van de tijd die nodig is om tot een optimaal -conservatief- resultaat te komen.

‘Core-restore’: werk voor experts.
Voorbeeld van een corset (in dit geval confectie, maar een corset op maat is ook mogelijk) bij ernstige dysfunctie.
Voorbeeld van een ondersteunende tapetechniek (7,5 cm breed) toepasbaar bij ADL en/of oefentherapie.

Operatief

Pas wanneer de fysiotherapeutische behandeling (coördinatie-/ krachttraining, mobilisaties, fascietechnieken en adviezen t.a.v. ADL/sport/leefstijl) niet afdoende blijkt, kan in samenspraak met een plastisch chirurg overwogen worden om de m. rectus abdominis te reven. Niet het feit dat er nog een vergrote IRD bestaat zou bepalend moeten zijn in de keuze wel/ niet operatief ingrijpen maar het al dan niet kunnen verkrijgen van een goede spanning op de linea alba m.b.v. training. De operatietechniek wordt bepaald door ernst van problematiek en de mate waarin eventueel nog andere correcties gedaan moeten worden, zoals bijvoorbeeld het wegnemen van een huidoverschot.

Abdominoplastiek met reven van de rectus.

Wetenschappelijk onderzoek

Artikelen
In de teksten op deze website wordt gerefereerd aan de volgende publicaties:

  1. Beer GM, Schuster A, Seifert B et al. The normal widt of the linea alba in nulliparous women. Clinical Anatomy 2009. 22(6):706-711
  2. Lee DG, Hodges PW. Behaviour of the linea alba during a curl-up task in diastasis rectus abdominis: an observational study. JOSPT 2016. 46(7):580-589
  3. Mota PG, Pascoal AG, Carita AI, Bø K. Prevalence and riskfactors of diastasis recti abdominis from late pregnancy to 6 months postpartum, and relationship with lumbo-pelvic pain. Manual Therapy 2015. 20(1):200-205
  4. Bø K, Hilde G, Tennfjord MK, Sperstad JB, Engh ME. Pelvis floor muscle function. pelvic floor dysfunction and diastasis recti abdominis: prospective cohort study. Neurouology and Urodynamics 2017. 36:716-721
Boeken
DiastaseNetwerk NL is een onafhankelijke stichting. Wij dienen geen commerciële belangen en hangen eveneens niet één bepaalde theorie of stroming aan. Mocht je echter, naast wetenschappelijke artikelen nog meer ‘honger hebben’ dan raadt de werkgroep het boek “Diastasis  Rectus Abdominis, A Clinical Guide for Those who are Split Down the Middle” aan van de Canadese fysiotherapeut/wetenschapper Diane Lee. Op dit moment het meest uitgebreide werk dat te verkrijgen is.