Bestuur

Hieronder stellen de bestuursleden zich voor. Interesse om ons te helpen als commissie- of bestuurslid, of wil je een idee aanbrengen? Neem contact met ons op via de mail. 

Jeanine Luijt

Voorzitter

De afgelopen jaren ben ik werkzaam als bekkenfysiotherapeut en kinderbekkenfysiotherapeut bij FysioPelvis. Ik zie veel vrouwen én mannen met diastase problematiek en ben erg enthousiast over het diastase netwerk. Ik vind het heel erg belangrijk dat er meer aandacht komt voor diastase en daarom wil ik graag mijn steentje bijdragen bij verdere de ontwikkeling en het samenwerkingsverband binnen het diastase netwerk in de rol van voorzitter.

Toos Bode

Secretaris

Na mijn werkzame leven als projectmanager maak ik me graag nuttig voor het algemeen belang. Het DiastaseNetwerk kwam op mijn pad en ik had er nog nooit van gehoord. Ik wil graag meewerken hier meer bekendheid aan te geven zodat klachten snel worden herkend en beter behandeld kunnen worden.

Lauri Savelkoul

Penningmeester

Bij FysioPelvis zien wij geregeld diastaseproblematiek bij mannen, vrouwen en kinderen. Toch heb ik het idee dat te veel patiënten en verwijzers dit probleem nog onvoldoende (h)erkennen. Daarom vind ik het relevant meer kenbaarheid rondom de diastaseproblematiek te genereren. Met het diastasenetwerk kunnen we samen zorgen voor educatie rondom de problematiek, verbetering in signalering en diagnostiek, gericht advies en preventie. Ook zijn er in het netwerk korte lijntjes met andere hulpverleners om zo samen de volledige behandeling te bieden. Als penningmeester wil ik mij hier graag voor inzetten. 

Christine Muyderman

Hoofd Deelnemersraad

Ik ben in 2008 mijn eigen praktijk ‘’Bekkenfysiotherapie Geldrop’’ gestart om goed vorm te kunnen geven aan mijn eigen inzichten en producten binnen mijn vakgebied als geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Na het krijgen van mijn 2 kinderen heb ik in 1993 van een zwangerschapscursus in Geldrop opgezet. Dit vormde de basis voor mijn interesse in klachten bij vrouwen pre- en postpartum. Als geregistreerd bekkenfysiotherapeut kwam ik veel in aanraking met allerlei klachten van de buik (ook van man en soms kind). Dit combineer ik met mijn andere passie ‘’echografie  in de bekkenfysiotherapie’’. Op zoek naar andere (para)medici in Nederland die ook geïnteresseerd zijn in de puzzel ‘’buik’’, zijn we met het DiastaseNetwerk veel aan het sparren om die buikproblemen goed te beoordelen en behandelen. Als bestuurslid zorg ik ervoor dat de verschillende netwerken zo goed mogelijk samenwerken.

Margo Verdonk
Bestuurslid commissie Richtlijnontwikkeling

Ik werk als fysiotherapeut bij Gezondheidscentrum Maarssenbroek in de gemeente Stichtse Vecht. Als fysiotherapeut heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van bekken en rug klachten en de bekkenbodem. Daarnaast ben ik ook fysiotherapie wetenschapper MSc. en Zwanger Fit docent. Omdat elke zwangere vrouw te maken krijgt met diastase is het belangrijk dat de beste informatie over preventie en behandeling beschikbaar. Zodat alle hulpverleners waar zij mee te maken krijgen op de hoogte zijn. Samen met Arija Zeedijk ben ik coördinator van de commissie richtlijnontwikkeling. Hierbinnen zijn we bezig het best beschikbare wetenschappelijk bewijs, aangevuld met expertise en ervaringen uit de praktijk te bundelen. En deze resultaten beschikbaar te maken voor de praktijk.

Sietske Wildschut

Bestuurslid commissie Kwaliteitsborging

Bekkenoefentherapeut, diastase behandelcentrum in Heerenveen en Emmeloord.
Ik ben deelnemer van het DiastaseNetwerkNL geworden vanwege mijn affiniteit met behandelen van buikwand problematiek. Met het DiastaseNetwerkNL komen personen met buikwandproblematiek en professionals met elkaar in verbinding en kan er goede kwaliteit ontwikkeld worden in breed perspectief.
Mijn taak binnen het bestuur is het verwerken en beoordelen van de expertgroepen samen met Maya Elling. Tevens het organiseren van bijeenkomsten om de kennis en verdieping met elkaar te delen en te ontwikkelen. Samen sterk in verbinding.

Arija Zeedijk

Bestuurslid commissie Richtlijnontwikkeling

Met mijn achtergrond als  manueel therapeut MSc en geregistreerd bekkenfysiotherapeut werk ik met veel plezier bij Profundum in Sliedrecht. Ik zit vanaf het begin in het bestuur van het DiastaseNetwerk en ben daar (met Margo Verdonk) coördinator van de commissie Richtlijnontwikkeling. Ik ben ook hoofd van de expertgroep in de omgeving van Sliedrecht.
Diastase heeft mijn interesse gewekt, omdat het eigenlijk een heel bijzonder ‘item’ is. Het vraagt speciale expertise en dat wil ik graag met deskundigen verder uitwerken.