Stichting

Najaar 2016 namen wij -beide gepassioneerd fysiotherapeut en collega-docenten aan de YVLO-ZwangerFit® opleiding- het initiatief tot het oprichten van Stichting DiastaseNetwerk Nederland. Preventie en zorg rond diastaseproblematiek in Nederland kon en moest beter vonden/vinden wij.

Professionals uit verschillende disciplines, maar allen met evenveel passie voor hun vak, vonden we bereid om ons te helpen en te fungeren als klankbord. En na een kleine 9 maanden van hard werken in vrije uurtjes, kon op 7 september 2017 de Stichting DiastaseNetwerkNL officieel opgericht worden. We staan pas aan het begin, maar zijn vastbesloten om hier een duurzaam en actief netwerk van te maken.

Graag bedanken wij hier iedereen die zich belangeloos ingezet heeft voor de oprichting. In het bijzonder de werkgroep van trainers en fysiotherapeuten (zie foto). De gynaecologen, verloskundigen en plastisch chirurgen als klankbord op de achtergrond. Pim van der Arend (BuroOnline) voor het ontwerpen van het logo, Yvonne van Lijf-Nuijtinck (YVLO) voor je vertrouwen en support en ‘last but not least’ alle heldinnen die hun buik-selfie met ons wilden delen voor het goede doel. Dank jullie wel.

Per 1 juli 2018 is er een nieuw bestuur aangetreden en zijn er nieuwe commissies gevormd, zodat de stichting verder kan professionaliseren. We zijn trots op er is bereikt tot nu toe en hebben alle vertrouwen in de geweldige club mensen hieronder!

Let’s bridge the gap!’  
Ellen Aalpoel en Miriam Hockx
1 juli 2018